Uutismedian liitto -tunnus

Tarvitsemme luotettavaa mediaa enemmän kuin koskaan.

Kotimaisen vapaan median puolustaminen ja tiedotusvälineiden toimintaedellytysten varmistaminen on entistäkin tärkeämpää. Luotettavan tiedon ja sivistyksen merkitys on korostunut epävakaassa maailmassa. Yksilöt ja koko kansakunta voivat selviytyä vain tosiasioihin perustuvalla tilannekuvalla.

Elinvoimainen media turvaa ja edistää demokratiaa, sananvapautta, sivistystä, kulttuuria ja osaamista sekä henkistä huoltovarmuutta. Laadukkaat journalistiset sisällöt, kirjallisuus ja oppimateriaalit luovat suomalaisille hyvinvointia, rakentavat yhteiskuntaluottamusta ja turvaavat henkistä huoltovarmuutta.

Monimuotoinen, luotettava ja riippumaton media turvaa kansalaisten tiedonsaannin, mahdollistaa toimivan demokratian ja vahvistaa suomalaisten resilienssiä disinformaatiota vastaan. Suomi on maailmanhuippua lehdistönvapaudessa, medialukutaidossa, korruption vähäisyydessä ja onnellisuudessa. Näillä asioilla on vahva yhteys.

Journalismi suojelee demokratiaa.

Disinformaation ja tarkoitushakuisen propagandan lisääntyessä journalismin merkitys kasvaa, mutta sen olemassaolo ei yksin riitä. Demokratian kannalta on tärkeää, että tunnistamme journalistisen tiedonvälityksen ja osaamme erottaa sen kaikesta muusta viestinnästä.

Jokapäiväinen mediaympäristömme on käsitteellisesti sekava. Ennen medialla tarkoitettiin joukkotiedotusvälineitä, kuten sanomalehtiä, radiota ja televisiota. Nykyään, kun puhutaan mediasta ja mediakasvatuksesta, voidaan puhua lähes mistä tahansa internettiin ja digilaitteisiin liittyvästä. On mobiilipelit, YouTube-videot, TikTok-haasteet, kännykkäkuvat, ruutuaika, tekoälytyökalut ja somen algoritmit. Esimerkkejä on satoja, ja lisää tulee jatkuvasti.

Internetin syövereissä liikkuu paljon virheellistä tietoa, suoranaisia valheita ja tarkoitushakuista propagandaa. Demokratiaa tukevan median voi pelastaa vain journalismi. Jonkun on pystyttävä poimimaan olennaiset asiat, valitsemaan näkökulmat ja tekemään faktojen pohjalta juttuja eli selittämään maailmaa. Ammattitaitoiset, Journalistin ohjeisiin sitoutuneet toimittajat osaavat sen parhaiten.